0
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1 – TARAFLAR


SATICI


Satıcı İsim/Unvanı: Fatih çamaşırcı ve Mahmure Çamaşırcı (desennakistasarimcizim.com)

Satıcının Açık Adresi: Sağlık mah engin sok 8/4 merkez/bolu ve değirmenderesi köü bolu/merkez

Satıcının Telefonu:  +90 552 334 95 14


Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi :info@desennakistasarimcizim.com


Adı – Soyadı :Fatih çamaşırcı ve Mahmure Çamaşırcı

Adresi :Sağlık mah engin sok 8/4 merkez/bolu ve değirmenderesi köü bolu/merkez

Telefon : +90 552 334 95 14

E-Posta : info@desennakistasarimcizim.com 

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşmenin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.


İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcının, www.desennakistasarimcizim.com alan adlı web sitesinden (“www.desennakistasarimcizim.com”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.


İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı  akdetmiş oldukları www.desennakistasarimcizim.com Üyelik Sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında desennakistasarimcizim.com’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.


SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)


Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Unvanı Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo Dahil Toplam Bedeli:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, desennakistasarimcizim.com TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ desennakistasarimcizim.com a ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.


MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ


Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcının hesabım, dosyalarım kısmından bizzat kendisi ödemesini yaptığı ürünleri bilgisayarına  indirmesi sonucu yetkili kişi/kişilere teslim edilmiş olacaktır. E-mail ile müşteriye gönderme yolu ile yapılacak teslimatlarda ise bir kez müşteriye iletilmesi ve müşterinin iletinin geldiğine dair onaylaması teslimat için yeterli olacaktır, satıcının tekrar gönderme zorunluluğu yoktur. müşteri e-mail ile teslim aldığı ürünlerde mail müşteriye ulaşmadığı takdirde  5 gün içinde  geri dönüş yaparak satıcıya bildirmesi gerekmektedir, aksi halde herhangi bir hak talep edemez, tekrar gönderme satıcının inisiyatifine bağlıdır. Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web Sitesi'nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı ’ya ait olacaktır. teslimat dijital olduğu için herhangi bir kargo masrafı bulunmamaktadır. 


Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.


Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıyı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.


ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Alıcı, Web Sitesi'nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak  ulaştırabilirler.


Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 


Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı ’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı ’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.


SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.


Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.


Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.


CAYMA HAKKI

Satın alınan ürün dijital ürün olduğu için ödemesi yapılan ve onaylanıp indirilebilir hale gelen Siparişlerde herhangi bir cayma hakkı ve geri iade söz konusu değildir. Sipariş oluşturulduktan sonra henüz onaylanmamış ise siparişi iptal edebilir. 


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı ’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini Satıcılara doğrudan veya desennakistasarimcizim.com üzerinden iletecektir. Şikayetin desennakistasarimcizim.com’a iletilmesi halinde desennakistasarimcizim.com sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.


İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


MAL/HİZMETİN FİYATI


Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya desennakistasarimcizim.com tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrütte düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrütte düşmesi halinde, Alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.


BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ


İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Web Sitesi’nde yer alan desennakistasarimcizim.com iletişim kanalları veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve desennakistasarimcizim.com’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

NAKIŞ DESENİ ÇİZİM VE  SATIŞI

Alıcının çizdirdiği desenlerin ücretleri desenin zorluğuna ve kişiye göre değişebilmektedir. Desenlerin ilk çizim fiyatları ile satışının yapıldığı diğer platformlarındaki fiyatları farklı olabilmektedir. Çizdirilen desenler kişiye özel değildir, alıcının çizdirdiği tüm desenlerin çizimden itibaren belirli bir süre bekleme kaydı olmaksızın her türlü platformda satışı serbesttir, alıcılar bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş sayılacaktır, Çizdirilen ve ya daha önce çizilmiş web site, instagram, vb. sosyal platformlarda  satılan desenlerin  tüm hakları desennakistasarimcizim.com ve Fatih çamaşırcı ve Mahmure Çamaşırcı ya aittir. 


YÜRÜRLÜK


Bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.